Hjemmetjenester

Hjemmesykepleie og hjemmehjelp

Carema Omsorg er den eneste godkjente leverandøren av hjemmesykepleie og hjemmehjelp (praktisk bistand) i Oslo kommune som har vært med siden pilotprosjektene ble etablert. Dette har gitt oss en unik kompetanse og erfaring som kommer våre kunder til gode. Våre ansatte er ydmyke i forhold til å jobbe i andres hjem. Vi viser respekt for kundens integritet og eiendom, og er stolte av den tilliten våre kunder viser oss ved å velge oss som leverandør.

Dette kan våre kunder forvente av oss:
  • Vi kommer til avtalt tid
  • Du får en fast kontaktperson
  • God kvalitet på tjenester
  • Kontinuitet
  • Vi kan gi deg den pleie og oppfølging du har behov for
  • Tverrfaglighet. Våre ansatte er sykepleiere, hjelpepleiere, hjemmehjelpere og andre ansatte med god erfaring fra helse- og omsorgstjenesten

Hvem kan få hjemmetjenester? Hjemmetjenester omfatter både hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Hvis du bor eller midlertidig oppholder deg i kommunen/bydelen har du rett til nødvendig helsehjelp. For å søke hjemmetjenester må du eller en av dine nærmeste henvende deg til bestillerkonteret i bydelen/kommunen du bor i. Det er disse som fatter vedtak etter gjeldende lover og regler. Dersom du har fått et vedtak fra kommunen/bydelen på hjemmesykepleie og/eller hjemmehjelp står du fritt til å velge oss som godkjent leverandør.

Ønsker du å vite mer om Fritt Brukervalg ordningen i Oslo, les mer på Helse-og velferdsetatens nettside.


Lilleakerveien 31 A 0283 Oslo | E-post: post@carema.no

Faks: +47 22 50 23 96 | Sentralbord: +47 23 43 33 00
webutvikling og design av nettside levert av Nettsett SA