Carema Omsorg
er en ledende privat aktør innen drift av pleie -og omsorgstjenester i Norge. Vi er den eneste godkjente leverandøren innen hjemmesykepleie og hjemmehjelp (praktisk bistand) i Oslo Kommune som har vært med siden pilotprosjektene ble etablert. Vi drifter virksomheter innen helse og omsorg og leverer hjemmetjenester på oppdrag fra det offentlige. Vi tilbyr gode, gjennomtenkte løsninger, til det beste for våre kunder og oppdragsgivere. Våre tjenester og løsninger legger til rette for omtanke og valgfrihet i hverdagen, og legger sterkt vekt på gode MellomMenneskeligeMøter. Det er i møte mellom mennesker våre verdier er synlige.

Fritt brukervalg

Har du fått vedtak fra kommune/bydel på hjemmesykepleie eller hjemmehjelp (praktisk bistand) kan du velge hvem som skal utføre tjenesten. Du betaler det samme om du velger tjeneste fra kommunen/bydel, eller fra en av de godkjente private leverandørene.

Frihet til å velge selv!

Lilleakerveien 31 A 0283 Oslo | E-post: post@carema.no

Faks: +47 22 50 23 96 | Sentralbord: +47 23 43 33 00
webutvikling og design av nettside levert av Nettsett SA