Søkemotoroptimalisering

Søkemotoroptimalisering

Søkemotoroptimalisering kommer av det engelske utrykket Serch Engine Optimalization (SEO) og betyr det man gjør for å få en nettside eller et webområde synlig i søkemotorene. Søkemotorer er det vi søker i for å finne informasjon på internett. Den mest brukte søkemotoren er Google, som blir brukt i overkant av 90% av alle søk. Andre søkemotorer er Bing, MSN og norske Kvasir. Den nettsiden som kommer øverst i søket når du skriver inn en frase er den siden som har best søkemotoroptimalisering i forhold til nettopp denne frasen.

Det er viktig at nettsiden din har god  søkemotoroptimalisering. En nettside som ikke er synlig i søket er det samme som en nettside som ikke finnes. Om nettsiden din ikke er synlig vil ingen som ikke vet at den eksisterer finne den. Forskjellen på en side som er godt optimalisert for søkemotorene og en som ikke er det, er som forskjellen mellom å ha en butikk midt i en travel handlegate hvor mange mennesker leter etter nettop det du tilbyr, og å ha en butikk i ødemarken hvor bare de som har vært på besøk før finner fram.

Om din nettside er godt synlig i søket eller ikke avhenger av en rekke faktorer. Hvilke faktorer som avgjør synligheten til de forskjellige nettsidene varierer fra søkemotor til søkemotor. En tommelfingerregel er å fokusere på synlighet i Google søket, ettersom det er her de fleste søker etter informasjon. Om siden din er godt synlig hos Google er det stor sansynlighet for at den presterer bra i de andre søkemotorene også. Det er fire overordnede faktorer man alltid må tenke på når man skal legge opp sin søkemotoroptimaliseringsstrategi.

Søkemotoroptimalisering:

  • Planlegging av mål og strategi

  • Søkemotoroptimalisering av nettsiden

  • Søkemotoroptimalisering utenfor nettsiden

  • Evaluering av resultater

Planlegging av mål og strategi:

Før man setter i gang med søkemototoptimalisering er det avgjørende å legge opp en god strategi. Man bør tenke igjennom og finne svar på spørsmål som: Hva vil man oppnå med nettsiden? Hvem er den idielle besøker? Hvilken handling ønsker man fra den besøkende? Hvordan leter dine kunder etter den informasjonen du tilbyr? Hvilke nøkkelord er relevante ? Hvem er dine konkurenter? Man bør sitte igjen med klare mål og strategier før man går videre

Søkemotoroptimalisering av nettsiden:

Det er mye du kan gjøre på selve nettstedet for å øke synligheten. Søkemotorene prøver hele tiden å levere det mest relevante resultatet til de som søker etter informasjon. Derfor er det viktig at du bestemmer deg for hvem du vil at skal finne deg. Tenk igjennom hvilke ord du tror de som leter etter det du tilbyr  skriver inn i søkemotoren. Disse ordene er dine “nøkkelord”. Nettsiden din bør optimaliseres ut fra disse nøkkelordene. Søkemotorene går igjennom hele siden din og bestemmer hvilke ord eller fraser som er relevante i forhold til din side. Det som vektlegges er blan annet tekniske løsninger, som teknisk plattform, struktur, oppbyging av nettsiden og intern linking av innholdet, og det synlige innholdet på siden, som tekst og bilder.

Når man lager en nettside bør man hele tiden ha den besøkende som hovedfokus. Søkemotorene fokuserer på å levere kvalitet til brukerne og det bør du som nettredaktør også gjøre. Hvis du produserer relevant innhold med god bruk av dine nøkkelord er du allerede langt på vei. Du etablerer deg som en ekspert innenfor ditt marked, du plasserer deg godt i søkemotorene og de besøkende finner god informasjon på siden din. Ergo alle blir fornøyde.

Søkemotoroptimalisering utenfor nettsiden:

Ekstern søkemotoroptimalisering er basert på et enkelt prinsipp: popularitet og autoritet. Når søkemotorene skal bestemme hvilke sider som skal dukke opp øverst i søket ser de etter hvilke sider som er mest populære og som ser ut til å være en autoritet innenfor et gitt område. Men hvordan kan søkemotorene finne ut av dette? Ved hjelp av linker!

Når en side linker til en anne sender den ut et signal om at den liker den siden den linker til. Dette er ganske logisk når man tenker på det. Hvis du ser en side som du liker vil du kanskje anbefale den til noen, og du linker til den.

En annen faktor er kvaliteten på linken som peker til din side. Hvis en autoritetside linker til din side ser søkemotorene dette som et mer verdifullt tegn på kvalitet enn hvis en liten privat blogg linker til den. På samme måte som det er stor forskjell mellom å bli anbefalt av naboen og Barack Obama.

Google har nylig hevdet at de, i forhold til søkemotoroptimalisering vurderer om den siden som linker til din side er relevant. Eksempelvis er det i høyeste grad relevant om en side som har med hunder å gjøre linker til en side om hunderasen engelsk setter. Det er mindre relevant om en side om markedsføring på internett linker til en side om håndarbeid. Relevante linker har mer verdi enn irrelevante linker. Det er allikevel viktig å huske på at en link aldri kan skade en nettside.

Som vi var inne på tidligere er det viktig å finne noen nøkkelord som man optimaliserer nettsiden sin med. Disse nøkkelordene er også viktige når det gjelder linking. En link kan se ut som en vanlig internettadresse: https://www.nettsett.no, eller man kan hyperlinke et ord eller en frase. Når man foretar ekstern søkemotoroptimalisering bør man passe på å linke til nettsiden ved hjelp av hyperlinkede nøkkelord. Dette forteller søkemotorene hvilken informasjon man kan finne hvis man besøker linken. Hvis vi eksempelvis ønsket å rangere nettop denne siden høyt i søket for frasen “søkemotoroptimalisering” ville det vært hensiktsmessig for oss å linke til denne siden, fra andre sider med en hyperlinket tekstlink med ordet “søkemotoroptimalisering”.

Evaluering av resultatet:

Når man holder på med søkemotoroptimalisering er det viktig å holde øye med statestikk og progresjon. På denne måten kan man se hvilken effekt arbeidet har og hele tiden forbedre strategien. Det finnes gode løsninger for evaluering og statestikk. Vi anbefaler å bruke Googles egne verktøy til det meste innen webanalyse.

Søkemotoroptimalisering handler om god og strategisk planlegging og uttøvelse av din markedsføring på internett og bør alltid være en viktig del av din helhetlige markedsføringsstartegi.

Vi i nettsett har mange års erfaring med markedsføring på internett og søkemotoroptimalisering.

Ta kontakt, så finner vi en plan for søkemotoroptimalisering som passer for nettop deg og din bedrift!Følg oss på/

Vår Blogg
Twitter
Facebook

Kontakt/

Mail: post[at]nettsett
Tlf: 93432537/91861876
© 2012 Nettsett