Unicare

Brosjyre

Unicare

Brosjyre

Unicare er et privat helseforetak med mange arbeidsområder. Unicare ønsker å formidle verdier som solid kvalitet, høy faglig standard, god kundeservice og respekt for mennesket. Vi har jobbet med tekstlig og visuell utforming av kataloger og annonser for Unicare Omsorg, som tilbyr privat hjemmetjeneste og praktisk bistand. De ønsker et rent og fokusert uttrykk, med rene ord for pengene.

Brosjyren har et tydelig budskap som bryter inn i samtalen og vekker oppsikt.

Unicare

Brosjyre

Unicare er et privat helseforetak med mange arbeidsområder. Unicare ønsker å formidle verdier som solid kvalitet, høy faglig standard, god kundeservice og respekt for mennesket. Vi har jobbet med tekstlig og visuell utforming av kataloger og annonser for Unicare Omsorg, som tilbyr privat hjemmetjeneste og praktisk bistand. De ønsker et rent og fokusert uttrykk, med rene ord for pengene.

Brosjyren har et tydelig budskap som bryter inn i samtalen og vekker oppsikt.